Системна архитектура

BG/ENG

Рак-оптимизиран клъстер от 54 PRIMERGY RX200 S5 сървъра с два слота. Всеки сървър притежава два Intel XEON DP Quad Core E5520 процесора (2.26 GHz; скорост на шината 5.86 GT/s; TDB 80 W (20 W за ядро); Hyper-Threading Technology; Intel®EM64T; SPECfp2006 = 31.4) и два 146 GB SAS твърди диска. 800 GB DDR3-1066MHz d ECC памет. 108 TB външен дисков масив Fujitsu FibreCAT SX100. 20 Gb/s DDR InfiniBand мрежова свързаност.

http://ts.fujitsu.com/products/standard_servers/rack

line
footer