Текущи дейности


– Работна среща и официално откриване на изчислителен комплекс
“МАДАРА” – 8 юни 2010 г. (Програма).
– Отчетът за изпълнение на I-ви етап на проекта е обсъден и приет на заседание на Управителния съвет на 13.11.2009г. (протокол №11) и е представен във Фонд „Научни изследвания” на 15.12.2009г. (вх.№ 94ПП/9-18.12.2009).
– Анализ на извършените дейности  при изпълнение на I-ви етап на проекта и приноси на отделните членове на научния колектив (ПРЕДЛОЖЕНИЕ, внесено за обсъждане от координатора и прието на заседание на Управителния съвет на 13.11.2009г.)

line
footer