Събития

Заключителна конференция по проект „МАДАРА”: ИЗЧИСЛИТЕЛЕН КОМПЛЕКС ЗА АВАНГАРДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МОЛЕКУЛЕН ДИЗАЙН, НОВИ МАТЕРИАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

20-21 октомври 2011

Национален музей „Земята и хората” – София

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Програма [PDF]

Резюмета на докладите [PDF]

line
footer