Обучение/Семинари

BG/ENG

1. “Скриптове и достъп до Gaussian09 и Gamess”
Дата:              15.12.2009, 11:00 часа
Място:           ИОХЦФ-БАН
Лектори:      ст.н.с. I ст. дхн Хозе Канети, ст.н.с. II ст. д-р Николай Василев

2. “Първи стъпки с Turbomole”
Дата:              22.01.2010, 10:30часа
Място:           ИОХЦФ-БАН
Лектори:      ст.н.с. II ст. д-р Ивелина Георгиева

3. “Как да стартираме задачи и да обработваме данни в ГРИД среда?”
Дата:              16.02.2010, от 9:00 до 17:00 часа
Място:           ИПОИ-БАН
Лектори:      ст.н.с. II ст. д-р Анета Караиванова, ст.н.с. II ст. д-р Тодор Гуров, ст.н.с. II ст. д-р Емануил Атанасов

4. “Запознаване с възможностите и начина на работа с CRYSTAL06”
Дата:            19.03.2010, от 11:00 часа
Място:         ИОХЦФ-БАН
Лектори:     ст.н.с. II ст. д-р Валентин Алексиев

5. “Семинар Turbomole – упражнения”
Дата:             14.04.2010, от 13:00 до 15:00 часа
Място:          ХФ-СУ
Лектори:     д-р Недко Дребов, Университет на Карлсруе, Германия

6. “Фазови преходи в моделна двумерна система със съществено анизотропни
взаимодействия”
Дата:             17.09.2010, 10:00 часа
Място:          ИФХ-БАН
Лектори:     докторант Ралица Бакалова и ст.н.с. II ст. д-р Веселин Тончев

7. “Protein-ligand interactions
Дата:             06.10.2010, 11:00 часа
Място:           ИОХЦФ-БАН
Лектори:      Assos.Prof. Noriyuki Kurita, Toyohashi University of Technology, Japan

line
footer